หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังเพลิง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
     
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" ตำบลอำนวยสุขแก่ผู้อยู่อาศัย ชุมชนมีความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวไกลก้าว มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระบบการบริหารจัดการ "
วิสัยทัศน์ อบต.วังเพลิง
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง แหล่งน้ำ สาธารณปูโภค สาธารณูปการไห้ได้มาตรฐาน
  การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
  การส่งเสริมการมีอาชีพ การมีงานทำและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน
  การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเกษตร ตามแนวพระราชดำริ และการทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
  การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาไทย
  การส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานสะอาด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
  การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
  การยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และปัจจัยสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนครอบครัวอบอุ่น และปลอด
ยาเสพติด
  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  การส่งเสริมสาธารณสุข กีฬา กิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ
  การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษา และแหล่งเรียนรู้อย่า
งหลากหลายและทันสมัย
  การส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษา ความสงบเรียบร้อย และการบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
  การคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การกำจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ และจัดหาศูนย์กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสีย
  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมหลักการทำงานแบบบูรณาการ ในการพัฒนาท้องถิ่น
  การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล
  การสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีความโปร่งใส
  การปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยหลักธรรม จริยธรรม สร้างความสามัคคีและทีมงานในหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 โทรศัพท์ : 089-238-2332
e-Mail : saraban@wangphloeng.go.th , wp98607@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง
จำนวนผู้เข้าชม 4,108,767 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10